Ares

Disseny, fabricació i llançament de coets bietapes

La missió Ares neix del desig dels estudiants que formen part del UPC Space Program de dissenyar, construir i llençar amb èxit un coet de dues etapes que arribi a ser supersònic.

La missió Ares té, actualment, una trajectòria de tres anys. Durant aquest període s’han anat realitzant diferents coets a cadascun dels quals s’ha millorat un aspecte necessari de la missió per a arribar a obtenir un coet supersònic.

L’any 2017 neix la missió, és aleshores quan es proposa crear un primer coet amb motors de baixa potència per a provar la separació d’etapes, el seguiment i localització del coet. El coet serà llançat el febrer de 2018.

Un cop llançat amb èxit l’Ares I es passa a dissenyar l’Ares II, coet que incorpora noves tècniques de fabricació com ara additive manufacturing amb una col·laboració amb HP. Paral·lelament la missió decideix iniciar als nous membres en la construcció de coets amateurs construint el coet Deimos, el qual porta una càmera per a enregistrar l’ascens i el fuselatge està fet de materials compostos.

L’abril de 2019 es llença l’Ares II i el Deimos, assegurant així el progrés de la missió i la possibilitat de treballar en l’Ares III, coet que es dissenya amb l’objectiu de complir el propòsit de la missió, que aquest sigui supersònic.

Missions

Ares I

Coet que tenia com a objectiu provar una electrònica complexa feta a mida i una tècnica de separació de fases que incorporava peces impreses en 3D. El seu llançament va donar dades significatives pel que fa a com es comportava el coet i la seva electrònica.

Ares II

L’objectiu de la nova versió d’Ares I era provar un fuselatge fet d’un material compost entre fibra de vidre i epoxy i un interior de poliamida impresa amb additive manufacturing.

Deimos

Aquest coet va servir per instruir als nous membres de la missió sobre el disseny, construcció i llançament de coets. A més, es va incorporar una càmera en el fuselatge per poder gravar l’ascens des de l’interior del coet.

Ares III

Coet que està actualment en disseny que inclou tots els factors estudiats en coets anteriors així com una electrònica més robusta dissenyada per aguantar règims supersònics, un esquelet fet amb additive manufacturing recobert d’una pell de fibra de vidre i epoxy que tenen com a objectiu reduir dràsticament el pes del coet però sense sacrificar resistència. Per últim el coet inclou els motors més grans llençats mai des del programa amb l’objectiu de fer-lo supersònic.